https://sogn.dk/tim/                             https://sogn.dk/stadil/                          https://sogn.dk/vedersoe/Velkommen til

Tim - Stadil - Vedersø sognes hjemmeside

 

Vi er tre vestjyske sogne med tre middelalderkirker beliggende i landskabet mellem de store plantager, fjordlandet, klitterne og Vesterhavet.

Vi har ét fælles menighedsråd for de tre sogne.

Pastoratets præstebolig er beliggende i Tim.

Sognepræst


Unna-Pernille Gjørup

Høbrovej 3

6980 Tim

telefon: 21260292

upj@km.dk

mandag er fridag


Kontaktpræst under vacancen er sognepræst Inge-Dorthe Kaasgaard i Torsted:

tlf: 97333309 / e-mail: IDK@km.dk