Velkommen til

Tim - Stadil - Vedersø sognes hjemmeside

 

Vi er tre vestjyske sogne med tre middelalderkirker beliggende i landskabet mellem de store plantager, fjordlandet, klitterne og Vesterhavet.

Vi har ét fælles menighedsråd for de tre sogne.

Pastoratets præstebolig er beliggende i Tim.

Konfirmation 2021 - 

Tim Kirke

27. 6. kl. 10:30

&

22. august kl. 10

fungerende præst: 

Inge-Dorthe Kaasgaard

Afskedsgudstjenester og afskedsreception

Sognepræsten for Tim, Stadil , Vedersø sogne,

Christian Ulrich Terp, går på pension og har sidste gudstjenester søndag d. 4 juli 2021.

(Stadil 8:30 - Vedersø 10 - Tim 11:30)

I den anledning indbyder menighedsrådet til afskeds-reception efter den sidste gudstjeneste (i Tim). Gudstjenesten starter 11.30, hvor efter receptionen finder sted ved Tim kirke . 


Med venlig hilsen 

Menighedsrådet for 

Tim, Stadil og Vedersø sogne 

VACANCE


Med udgangen af juli måned er embedet som sognepræst for Tim, Stadil og Vedersø sogne vakant. Sognepræsten pensioneres pr. 1. 8.

sidste gudstjenester er d. 4. 7.


Fra d. 5. 7. passes embedet af andre af provstiets præster.

Se nærmere i gudstjenestelisten


Kontaktpræst under vacancen er sognepræst Inge-Dorthe Kaasgaard i Torsted:

tlf: 97333309 / e-mail: IDK@km.dk