Læsekreds i Kaj Munks præstegård


Vennekredsen for Kaj Munks præstegård inviterer til en læsekreds i Kaj Munks præstegård over Jon Høghs nye bog: ”De stærke kvinder”.


Læsekredsen begynder fredag 26.november kl.15.00 -17.00.

Man bedes selv medbringe kaffe og brød.


Læsekredsen ledes af sognepræst Lars Christoffersen, Hee. Det er planen, at læsekredsen skal løbe over i alt 3 gange i løbet af vinteren, de kommende datoer aftales ved første møde.
Der er ikke forhåndstilmelding, men har man spørgsmål, er man velkommen til at ringe eller skrive til Lars Christoffersen, tlf. 97 33 50 14, mail: lzc@km.dk


Jon Høgh skriver om bogen: ” Mange ved, at Kaj Munk frem til de sidste år af 30´erne var fascineret af diktatorerne, Europas tilsyneladende stærke mænd, Hitler og Mussolini. Men der optræder også i hans forfatterskab en række stærke kvinder med diktatorisk magt. Tre af dem omhandles i ” Kaj Munk og de stærke kvinder. I hjemmet. I sognet. I nationen.” Kvinderne er hans plejemor, Marie Munk, beskrevet i erindringsbogen ” Foråret så sagte kommer”, købmand Alma Jensen i dramaet ” Havet og menneskene”, Sigbrit Villums i ”Diktatorinden” og videre i ”filmen om Christiern 2den”. Til forståelse af de to sidste værker er medtaget en historisk gennemgang af kong Christian 2.´s forhold til Sigbrit og ikke mindst til hendes datter, Dyveke.”


Alle er velkommen, Vennekredsen for Kaj Munks præstegård